Hagebonden

selvforsynt i hagen

Om Hagebonden.no

Hei!
Jeg heter Jana, og jeg er utdannet bioøkolog. Med denne bloggen håper jeg å inspirere alle som vil bli mer selvforsynt i sin egen hage. Jeg betrakter meg som en urban bonde hvor jeg er begrenset til min hage på ca. 650m2 sentralt i Bergen, hvor dyrkeareal er ikke mer enn 300m2.

På det arealet dyrker jeg frukt, bær og grønnsaker, har fire bikuber og et hønsehus med semiautomatisert vakteldrift og 4 høner, og er 100% selvforsynt med egg og honning. Til neste vår planlegger jeg å bygge et drivhus og utvide hagen min med flere grønnsaksbed. Jeg hjelper også min mor å dyrke grønnsaker i drivhus og i hage på landet i nærheten av Bergen.

Hvis kunnskapene og erfaringen jeg deler her kan hjelpe andre å bli mer selvforsynt, blir vårt fotavtrykk på kloden litt mindre. Å være selvforsynt handler om å være mer miljøvennlig.

Andre selvforsyningsprosjekter er: sanking av sopp, bær, urter, tang og tare, fisking i sjø og vann, dyrking av grønnsaker og urter inne for å være selvforsynt på vinteren.

Jeg er oppvokst i Russland hvor dyrking av frukt og grønnsaker for eget bruk er veldig populært, og hvor mange har det som heter DATSJA (en parsell på ca. 600m2 hvor man har en knøttliten hytte, og resten av arealet brukes til dyrking av alt mulig rart). Russere har like varmt forhold til selvdyrket mat som nordmenn til mormor sine lefser og lapskaus. Det er noe hellig, og det finnes ikke noe bedre. På grunn av dette får mange erfaring med grønnsaksdyrking før de slutter med bleier, noe jeg er et levende eksempel på. Mitt forhold til selvdyrket mat startet i kjøkkenhagen til min mormor hvor hun dyrket jordbær, rips, solbær, gulrøtter og alt annet for meg og mine to fettere. All frukt og grønt vi spiste hos henne på landet var selvdyrket, og jeg kan med hånden på hjertet si at selvdyrket mat smaker betraktelig mye bedre enn konvensjonelt dyrket mat vi får kjøpt i butikker.

Jeg bestemte meg for å bli biolog når jeg var syv år gammel. Som jeg husker, har jeg alltid hatt stor interesse for planter: både blomster, og spiselige vekster.

I blomstereng (meg til venstre)

Den store interessen utviklet seg til grønnsaksdyrking på litt mer profesjonelt nivå enn vanlig.

I kjøkkenhagen til min mormor (meg til høyre)

Med kunnskap og erfaring finner man fort ut at små forskjeller i dyrkingsmetoder kan utgjøre ekstremt store forskjeller i avling. Det som er mest fascinerende med planter at man får avling nesten uansett hvordan man dyrker, men med en liten hage er jeg ute etter de mest produktive metodene for å få maksimal avling på et lite areal. Derfor bruker jeg meste parten av min fritid på å lese fagartikler for plantefysiologer, gartnere og agronomer. Her drar jeg stor nytte av mine bioøkologiske kunnskaper. Kan man plantefysiologi, forstår man hva som skjer i forskjellige faser av utviklingen på forskjellige nivåer i planten.

Som med alt annet i livet, handler selvforsyning i sin egen hage om å prøve og feile. Jo mindre feil vi begår, jo gøyere blir våre prosjekter. Denne bloggen handler både om suksesser og feiltakelser som kan bidra til at andre også kan bli urbane hagebønder.