Fruktbar jord er nøkkelen til en rik avling. Dessverre, med intensiv dyrking av ulike planter, går dens næringsverdi tapt, og gartneren står overfor spørsmålet om behovet for å bruke mineral- eller organisk gjødsel. I naturen er alt satt opp slik at plantene får næring av vann, sol og jordorganismer som beriker og løsner jorden. Når man dyrker kultiverte planter, er målet å oppnå maksimalt utbytte på kort tid. Dette kan kun oppnås ved å øke ernæringen til grønnsakene. Mange gartnere fyller opp pallekarmer med organisk materiale, bruker klippet gress som jorddekke, og fermenterer brennesle, blant annet. Det ville aldri falle noen inn at overdreven tilsetning av organisk materiale kan gjøre grønnsaker giftige. Det virker som organisk materiale ikke kan skade, siden det ikke er kjemisk gjødsel, men naturlig. Dette er imidlertid en vanlig misforståelse. Faktisk akkumuleres nitrater, som mange er redd for, fra både kjemisk og organisk gjødsel. Planter absorberer ikke biter av gjødsel eller granulat, men kjemiske elementer oppløst i vann (nitrater, fosfater, kaliumkationer osv.). Det er mye vanskeligere å kontrollere mengden nitrater som tilføres organisk materiale enn ved påføring av mineralgjødsel. For planter spiller det ingen rolle om mineralene de trenger er kjemiske eller naturlige. Alt skal være med måte. Med norsk mantra bokashi er risikoen å få Nitrogen overdose mye større enn ved å bruke kunstgjødsel Superba.

Hva bruker produksjonsfabrikker for å produsere Superba?: kaliumnitrat, ammoniumnitrat, natriumhydrid som er ikke noe annet enn saltvann, og borsyre. Hvis noen vil påstå at det er farlig å bruke det i de dosene som er angitt på boksen, kan man ikke kjemi. Dine grønnsaker blir fortere overgjødslet med bokashi vann enn med Superba, siden ingen vil overskride doser som er anbefalt på pakken, men man vet aldri hvor mye nitrogen plantene får fra bokashi vann, siden ingen har målt hvor mye nitrogen det vannet inneholder. Alt nitrogenet blir tatt opp av planten uansett, og lagret i frukt, som blir spist av deg. Er det for mye nitrogen som er i frukten, blir det omdannet til kreftfremkallende nitritt i kroppen din. Det finnes mange kjemiske gjødsel-alternativer på markedet. Som regel er de trygge. Det var noen trøbbel med økologisk gjødsel for noen år siden, og folk fikk plantene sine ødelagt pga. klopyralider. Da fant de både klopyralid, og aminopyralid fra ugressmiddel i den økologiske gjødselen. Gresset som den økologiske gjødselen var laget av ble sprayet med ugressmiddel.

Jeg komposterer alle matrester, bruker plenklipp, urin, hønsedritt, tang og tare, saueull osv., men til oppal inne bruker jeg Superba. Man merker fort om plantene har noen mangel. For meg som er biolog er det selvsagt enklere å vurdere hva plantene trenger, og om de har mangler. Vi har internett, og ved å google finner man ofte svar på sine spørsmål. Bruk alt du har av organisk avfall, men ikke vær ekstrem, og ikke bli redd for å bruke kunstgjødsel. Begge deler er fint å bruke.

Et lite tips om hvordan man kan berike ovn aske. Omdanning av mineraler fra organisk avfall tar tid. Det er som regel flere ledd i omdanningskjeden mineralene må gå gjennom slik at de blir frigjort, og kan tas opp av planter. Forbrenning gjør at frigjøring av mineraler skjer mye raskere. Alle beinrester fra kylling, okse, sau, gris, samt rekeskall, krabbeskjell, eggeskall tørker jeg, og hiver dem i ovnen når vi fyrer med ved. Da blir alle mineraler som er der: kalsium, kalium, fosfor osv. tilgjengelige for planter veldig fort, og ovn aske vil inneholde mye mer næring som plantene trenger.