Pjøtr Balabanov

Pjøtr Balabanov, en russisk forsker, jobbet med utvikling av metoder for dyrking av poteter. Forskeren viet hele sitt liv til poteten. Resultatet av Balabanovs metode var 119 knoller av en busk.

Jeg fant dessverre svært lite informasjon om forskeren, men har forstått at han jobbet mye med utvikling av potetdyrking, og tok blant annet patenter på forskjellige dyrkingsutstyr som var ment å brukes til storskala produksjon av poteter.

For å forstå selve metoden bør man først lese denne artikkelen

Prinsippet er det samme, men i denne konkrete artikkelen forteller jeg bare hvordan man kan bruke samme prinsipp når man skal produsere stort.

Selve Metoden

NB! Ingen lysgroing skal brukes i denne metoden

Det viktigste med hele teknikken er i prinsippet hypping før spiring. Denne prosedyren vil utvide groer til 20-25 cm, noe som er nødvendig for dannelsen av flere knoller.

Første gang hypper man 5-7 dager etter knollene ble satt i jorden, men før de første spirene kom opp. Man hypper ca. 5 cm. Denne prosedyren bør gjentas to ganger til med en uke mellom hver gang.

I vekstsesongen er det nødvendig å hyppe to ganger igjen (hypping på vanlig tradisjonell måte). Da opprettholdes det riktig fuktighet i jorden, og man øker motstanden mot soppsykdommer og hindrer grønning av knollene.

Balabanov bruke ikke mineralgjødsel, men var tilhenger av organisk gjødsel.

Jorden skal ha litt sur PH, være løs, mettet med næringsstoffer og mineraler. Forskeren mente at det bør brukes grønn gjødsel (vekstskifte) for å gjøre jorden fruktbar.

Grønn gjødsel dyrkes om høsten og våren, men før potetene skal settes i jord.

En liten avsporing

 Som vekstskifte før potetene dyrkes anbefales det IKKE å bruke sorter som hører til gressfamilien. De passer utmerket som grønn gjødsel og kan dyrkes før kulturene som ikke danner spiselige røtter. Grunnen til det er at kjølmark som lever av å spise røtter er utrolig glad i røtter til gressfamilien (Kveke er hans favoritt). Gressfamilie-planter tiltrekker derfor kjølmark. Dyrker man poteter der det var dyrket gressfamilie tidligere (f.eks. kornplanter), kan i verste fall avlingen bli ødelagt. Derfor anbefales det å bruke de kulturene som er mindre attraktive for kjølmark eller som kan hjelpe med å få dem vekk. F.eks.: lin inneholder gift cyanid i svært små mengder, men det hjelper å få bukt med kjølmarken. Sennep er også gunstig å bruke før poteter. Man kan gjerne lage frøblandinger, og dyrke flere forskjellige kulturer som grønn gjødsel.

Forskeren’s favoritt-sorter

Sineglazka og Lorkh

Han anbefalte også å dyrke: Zhukovskij, Agrija, Lasunok, Tidlig, Eventyr.

Alle overnevnte sortene er russiske/sovjetiske sorter som jeg ikke fant i Norge.

Eksempler:

Картофель Синеглазка: описание, характеристики и советы!

Sineglazka (betyr Blåøyet)

Сорт картофеля Лорх

.

Lorkh (sorten fikk navn etter utvikleren)

Forberedelser

Det skal brukes kun store og sunne knoller med ganske stor vekt (ca. 100 g hver). Før knollene skal settes i bakken skal de gjennomgå vanlig «varmebehandling». Dvs. plasseres på et varmt, men mørkt sted.

Forskeren mente det var viktig med «beskyttende og stimulerende» behandling av knollene. Knollene plasseres i et nett og holdes 15 min. i en blanding av oppløsninger (kobbersulfat, borsyre, kaliumpermanganat: 1 ts av hver per 10-liters bøtte vann). Etter «badet» blir potetene behandlet med treaske og satt i bakken.

Lysforhold

For å få smakfulle poteter på slutten av sesongen, trenger planten mye lys i vekstsesongen. For å få dette til, brukte forskeren stor avstand mellom radene. Radene ble plassert fra sør til nord for å utnytte sollyset maksimalt. Avstand mellom radene skal være ganske stor: ca. 1 m. Avstand mellom knollene 30 cm.

Temperatur

Knollene settes i jord etter at temperaturen i bakken (dybde på 10 cm.) er ca.  +8 … +10 ° C.

Tidligere brukte man bjørkeblad-størrelse som indikator. Når bjørkeblad blir av en viss størrelse, kunne man sette poteter. I Russland bruker de en rubel-mynt for å sammenlikne, men det var så lenge siden jeg var på besøk i hjemlandet mitt at jeg ikke husker helt hvor mange cm det er … kanskje 2 cm.?). De som kan dette trikset og vet hva som ble brukt i Norge i gamle dager, legg gjerne inn en kommentar slik at jeg kan oppdatere artikkelen.

Vannbehov

En potetbusk trenger 30 liter vann en gang i løpet av en måned.

Forskeren anbefalte å vanne potetene tre ganger i de områdene hvor det er moderat med nedbør. Første gang når plantene begynner å danne blomsterknopper, andre gang når blomsterknoppene er nesten helt utviklet, og tredje gang når plantene er i blomst.

Til slutt

Håper denne artikkelen har gjort dere nysgjerrige, og at dere får interesse for å teste denne metoden

Lykke til ?